Start: 21 Xullo, 2021
00:00
End: 21 Xullo, 2026
00:00

Nestas datas ven de rematarse a execución das obras de “INSTALACIÓN DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS (VILARIÑO ), financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019) e que foron executadas pola empresa “GRUPORESA, S.L.”

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base quince das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 21 de xullo de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00