Start: 8 Setembro, 2021
00:00
End: 8 Setembro, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia da Unidade Técnica de Contratación, estendida o día 08/09/2021, na que se deu conta do informe-valoración do técnico municipal e se formulou proposta de adxudicación do contrato das obras de “MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA“, a favor da empresa “MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.” (MARCONSA):

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 8 de setembro de 2021. Servizo de Contratación.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00