Start: 24 Maio, 2021
00:00
End: 25 Maio, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 3 relativa á formulación de proposta de adxudicación do contrato de SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE, LOTE 1: UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE, CAIXÓNS ESTRUTURANTES E OBRA CIVIL, estendida o día 24/05/2021.

O referido investimento atópase subvencionado pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan Concellos 2018/2019 (anualidade 2019)

DESCARGAR DILIXENCIA Nº 3

En Cambados, a 24 de maio de 2021. Servizo de Contratación.

 

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00