Start: 16 Xuño, 2020
00:00
End: 16 Xuño, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán acceder á DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á OFERTA INCURSA EN BAIXA DESPROPORCIONADA E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, SE PROCEDE, EN RELACIÓN CO CONTRATO DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, estendida no día de hoxe.

DESCARGAR DILIXENCIA

Cambados, 16 de xuño de 2020. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00