Start: 19 Agosto, 2019
00:00
End: 19 Agosto, 2024
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 3 dando conta do informe-valoración, emitido polo Técnico Municipal, ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte na licitación das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS:  LOTE 1 CAMIÑO DE COUTO DE ABAIXO, QUINTÁNS (CASTRELO) E LOTE 2 CEREIXEIRA (OUBIÑA) E CAMIÑOS DE AGROLONGO, A VEIGA E XIELES (CORVILLÓN) AGADER 2019-2020” e na que se formula proposta de adxudicación a favor das empresas seguintes:
Lote 1.- Marconsa, S.L.
Lote 2.- COVSA
En Cambados, 19 de agosto de 2019.
Servizo de Contratación.

DESCARGAR DILIXENCIA 3

 

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00