Start: 21 Xuño, 2022
00:00
End: 21 Xuño, 2022
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 2, do 21/06/2022, estendida pola Unidade Técnica de Contratación, na que se da conta do informe-valoración, emitido polo técnico municipal ás ofertas presentadas, e na que se formula proposta de adxudicación ao órgano de contratación do  “SUBMINISTRO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI“.

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 21 de xuño de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00