Start: 20 Maio, 2021
00:00
End: 20 Maio, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 2, estendida no día de hoxe 20/05/2021, pola Unidade Técnica de Contratación, na que se trataron os asuntos seguintes:

1º.- Formular proposta ao órgano de contratación para a resolución do recurso de alzada presentado pola empresa “VERMICAN SOLUCIONES DE COMPOSTAJE, S.L.” ao “LOTE 1: UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUCTURANTES (CCC) E OBRA CIVIL”.

2º.- Dar conta xustificación presentada pola empresa “VERMICAN SOLUCIONES DE COMPOSTAJE, S.L.” en relación coa incursión en baixa desproporcionada da oferta presentada ao “LOTE 2: PANEIS INFORMATIVOS” e, formular proposta de adxudicación ao órgano de contratación, se procede.

DESCARGAR DILIXENCIA Nº 2

En Cambados, a 20 de maio de 2021.

Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00