Start: 3 Xuño, 2020
00:00
End: 3 Xuño, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA Nº 2 dando conta do informe-valoración do Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresa que tomaron parte no procedemento aberto simplificado abreviado para  a contratación das obras de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”

DESCARGAR

Fees & Tickets
Free
$0,00