Start: 29 Xuño, 2020
00:00
End: 30 Xuño, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 2 estendida no día de hoxe, 29/06/2020, na que se deu conta do informe-valoración do Técnico Municipal ás ofertas presentadas e da formulación de proposta de adxudicación á Alcaldía do contrato das obras de “REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL”

DESCARGAR DILIXENCIA Nº 2

Cambados, 29 de xuño de 2020
Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00