Start: 5 Agosto, 2019
00:00
End: 5 Agosto, 2024
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 2 de apertura dos sobres (arquivos electrónicos) das obras de “MELLORA CAMIÑOS RURAIS AGADER 2019-2020″,na que se deixa constancia da presentación das declaracións responsables e ofertas económicas que formularon as empresas ao procedemento de licitación das mencionadas obras.

En Cambados, a 5 de agosto de 2019. Servizo de Contratación.

DESCARGAR ARCHIVO

Fees & Tickets
Free
$0,00