Start: 16 Xuño, 2022
00:00
End: 16 Xuño, 2027
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 1, do 16/06/2022, estendida pola Unidade Técnica de Contratación, relativa á apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos), presentados polas empresas que concorren ao procedemento de licitación para o “SUBMINISTRO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI“.

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 16 de xuño de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00