Start: 28 Maio, 2020
00:00
End: 28 Maio, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 1 de apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) das obras de “MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA, PARROQUIA DE CORVILLÓN”, extendida o día 27/05/2020.

DESCARGAR

Fees & Tickets
Free
$0,00