Start: 24 Maio, 2023
00:00
End: 24 Maio, 2028
00:00

No día de hoxe,  24/05/2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos (SILEX) que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación menor do “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL D ETURISMO E, FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE“,  estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 24 de maio de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00