Start: 9 Abril, 2021
00:00
End: 9 Abril, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia de apertura de arquivos electrónicos e a formulación de proposta de adxudicación do contrato menor das obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE OUSO DA TORRE“, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, ao abeiro do Plan Concellos 2020.

En Cambados, 09/04/2021. Servizo de Contratación.

DESCARGAR DILIXENCIA

Fees & Tickets
Free
$0,00