Start: 22 Outubro, 2018
00:00
End: 23 Outubro, 2023
00:00

No día de hoxe, 22/10/2018, levouse a cabo o trámite de apertura dos sobre únicos que conteñen as ofertas formuladas polas empresas que tomaron parte no procedemento do contrato menor das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA EN SERANTELLOS“, incluídas no PC2016.

DESCARGAR DILIXENCIA DE APERTURA

DESCARGAR DILIXENCIA SUBSANACIÓN ERRO POR OMISIÓN INVOLUNTARIA

 

Fees & Tickets
Free
$0,00