Start: 7 Xaneiro, 2020
00:00
End: 7 Xaneiro, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia de apertura dos sobres únicos das empresas participantes na licitación do contrato menor das obras de “MELLORA DE PAVIMENTOS EXTERIORES NA GARDERÍA MUNICIPAL“.
Cambados, 7 de xaneiro de 2010. Servizo de Contratación.

DESCARGAR DILIXENCIA

Fees & Tickets
Free
$0,00