Start: 11 Setembro, 2023
00:00
End: 11 Setembro, 2028
00:00

No día de hoxe, 11 de agosto de 2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación para proceder á apertura das ofertas electrónicas presentadas no SILEX, polas empresas que toman parte no procedemento de contratación menor do subministro para a “DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO Á ÁREA RECREATIVA DO MIRADOIRO DE CASTRELO“, investimento subvencionado polo AGADER ao abeiro da medida LEADER do PDR Galicia 2014-2020, Submedida 19.2. GDR: 17 Grupo desenvolvemento Rural Salnés-Ulla-Umia N.º de expediente. L23 – 1920-17 0193

A Dilixencia de apertura, estentida ao efecto, poderán  descargala no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 11 de setembro de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00