11 Maio, 2021
00:00

Celebrada a reunión da Unidade Técnica de Contratación, o día 10/05/2021, para proceder á apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) e formulación de proposta de adxudicación do contrato para o “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE (COMPOSTAXE, PANEIS INFORMATIVOS E SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA)“,   poderán descargar a Dilixencia nº 1 estendida ao efecto, no enlace que se xunta.

O mencionado investimento atópase subvencionado pola  Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan Concellos 2019.

DESCARGAR DILIXENCIA Nº 1

Cambados, 11 de maio de 2021.

Servizo de Contratación.

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00