Start: 12 Xuño, 2023
00:00
End: 12 Xuño, 2028
00:00

No día de hoxe,  12/06/2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos (SILEX) que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación menor das obras de “REFORMA DOS ASEOS DO CEIP SANTO TOMÉ“,  estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 12 de xuño de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00