Start: 29 Xuño, 2021
00:00
End: 29 Xuño, 2026
00:00

No enlace que se xunta, poderán descargar a Dilixencia de apertura dos arquivos electrónicos, que contiñan as ofertas presentadas polas empresa que concorreron ao procedemento de licitación do contrato menor das obras de “EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE A CORUÑA“, estendida ao efecto.

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 29 de xuño de 2021.

Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00

2 Scheduled Dates