Start: 22 Abril, 2022
00:00
End: 22 Abril, 2027
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia de apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) do Subministro de maquinaria para o Servizo de Vías e Obras e formulación de proposta de adxudicación ao organo de contratación, se procede.

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 22 de abril de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00