Start: 18 Agosto, 2020
00:00
End: 18 Agosto, 2025
00:00

No arquivo que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA de apertura das ofertas economicas (arquivos electrónicos), presentadas polas empresas ao procedemento de contratación menor das obras de “REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED” e da formulación ao órgano de contratación de proposta de adxudicación, se procede.

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, a 18 de agosto de 2020.
Servizo de Contratación.

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00