Start: 27 Xullo, 2021
00:00
End: 27 Xullo, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia de apertura das ofertas económicas, presentadas polas empresas que concorreron ao procedemento de licitación do contrato menor das obras de “PAVIMENTACIÓN DE VIAS MUNICIPAIS (RÚA CARBALLEIRA, BELECO E CAAMAÑO BOURNACELL)”, e da formulación ao órgano de contratación de proposta de adxudicación, se procede.

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 27 de xullo de 2021. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00