Start: 20 Agosto, 2020
00:00
End: 20 Agosto, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DOS CAPÍTULOS 1 E 3 DA MEMORIA VALORADA DE INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE NA GARDERÍA MUNICIPAL” E DA FORMULACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, a 20 de agosto de 2020.
Servizo de Contratación.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00