4 Marzo, 2024
00:00

O día 1 de marzo de 2024, reuníronse os membros da UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN para proceder a aperturar as ofertas económicas presentadas ao procedemento de contratación menor das obras de “RESTAURACIÓN DUN TRAMO DO MURO SUR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS REI”, estendéndose a Dilixencia de apertura e a Resolución de emenda do erro detectado na data de celebración, documentos que se poderán descargar nos enlaces que se xuntan:

DILIXENCIA UNIDADE TÉCNICA

RESOLUCIÓN EMENDA ERRO

En Cambados, 4 de marzo de 2024. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00