Start: 6 Xuño, 2022
00:00
End: 6 Xuño, 2027
00:00

No día de hoxe, 6 de xuño de 2022, reuníuse a Unidade Técnica de Contratación, co obxecto de dar conta do informe-valoración do técnico municipal ás ofertas presentadas no procedemento de contratación tramitado para o subministro e instalación de elementos de xogo para a “DOTACIÓN DE PARQUES INFANTÍS: PARQUE CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E PARQUE TORRADO” e formular proposta de adxudicación, se procede, estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA Nº 2

En Cambados, 6 de xuño de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00