Start: 1 Outubro, 2018
00:00
End: 2 Outubro, 2023
00:00

 

No día de hoxe, 1 de outubro de 2018, procedeuse a apertura dos sobres únicos das empresas que tomaron parte no procedemento de contratación menor do “SUBMINISTRO DE ELEMENTOS BIOSAUDABLES PARA INSTALAR NO CASCO URBANO“, formulándose proposta de adxudicación á Alcaldía.
Para máis información descargar a Dilixencia, premendo no enlace que se xunta.
En Cambados, 1 de outubro de 2018. Servizo de Contratación
 
DESCARGUE AQUÍ A DILIXENCIA

 

 

 

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00