Start: 6 Marzo, 2019
00:00
End: 6 Marzo, 2024
00:00

No enlace que se xunta pódese consulta-la Dilixencia de apertura dos sobres únicos das empresas que tomaron parte no contrato menor das obras de “INSTALACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMENTO E CUNETA DE PLUVIAIS EN CORTIÑAS DE ABAIXO – CORVILLÓN”.

DESCARGAR DILIXENCIA

 

Fees & Tickets
Free
$0,00