Start: 29 Marzo, 2022
00:00
End: 29 Marzo, 2027
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia de apertura das ofertas económicas para a contratación menor das obras de “SUBSTITUCIÓN DO SEGUNDO TRAMO DA TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO“, obras incluídas no Plan Concellos 2021 da Excma. Deputación Provincial.

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, a 29 de marzo de 2022.
Servizo de Contratación,

Fees & Tickets
Free
$0,00