Start: 9 Novembro, 2020
00:00
End: 9 Novembro, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a dilixencia de apertura das ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte na licitación do contrato menor das obras de “SUBSTITUCIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO” e a formulación de proposta de adxudicación.

DESCARGA DILIXENCIA

Cambados, 9 de novembro de 2020. Servizo de Contratación.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00