Start: 2 Maio, 2022
00:00
End: 3 Maio, 2027
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia de apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) do SUBMINISTRO DE BANCOS PARA EXTERIOR (17) e formulación de proposta de adxudicación ao organo de contratación, se procede.

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 2 de maio de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00