Start: 7 Agosto, 2019
00:00
End: 7 Agosto, 2024
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA de apertura dos sobres (arquivos electrónicos) para a subministración de “MOBILIARIO URBANO, VALLA CEIP SANTO TOMÉ E PANEIS INFORMATIVOS PARA O ROTEIRO RAMÓN CABANILLAS″, na que se deixa constancia das empresas que concorreron ao procedemento de licitación e as ofertas económicas que formulan cada unha delas.

En Cambados, a 7 de agosto de 2019. Servizo de Contratación.

DESCARGAR ARQUIVO

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00