Start: 21 Marzo, 2023
00:00
End: 21 Marzo, 2028
00:00

No día de hoxe,  21/03/2023, reuníuse a unidade técnica de contratación e procedeuse a apertura dos arquivos electrónicos que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que toman parte no procedemento de licitación das obras de “PAVIMENTACIÓN DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL SANTA MARIÑA DOZO FASE II“, estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 21/03/203. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00