Start: 26 Setembro, 2019
00:00
End: 26 Setembro, 2024
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1135, de data 26/09/2019, polo que se adxudica o “SUBMINISTRO DE CALEFACTORES E MATERIAL DEPORTIVO PARA AS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS“, á empresa “PAZ DISMAC, S.L.”,  polo prezo seguinte:

Orde

Empresa

Importe

21% IVE

Presuposto ofertado

Baixa ofertada

1

PAZ DISMAC, S.L.

6.021,65

1.264,55

7.286,20

0,00

En Cambados, 26 de setembro de 2019.  Servizo de Contratación.

DESCARGAR DECRETO

Fees & Tickets
Free
$0,00