Start: 13 Febreiro 2018
12:00 a.m.
End: 18 Febreiro 2018
3:30 p.m.

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 19 de febreiro de 2018 (luns), ás 13.30 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL (CAMBADOS)”, co seguinte

ORDE DO DÍA:

 ÚNICO.- Dar conta do informe do Técnico Municipal.

En Cambados, 13 de febreiro de 2018,  o Concelleiro de Urbanismo, Obras e Servizos. D. José Ramón Abal Varela.

 

Fees & Tickets
Free
$0.00