Start: 5 Novembro, 2019
00:00
End: 5 Novembro, 2024
00:00

O vindeiro día 8 de novembro de 2019, ás 12.00 horas, na Oficina do Servizo de Contratación, reunirase a MESA DE CONTRATACIÓN co obxecto de dar conta do informe-valoración das ofertas, emitido polo Técnico Municipal, e formular proposta de adxudicación do contrato de subministro de “MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL“, se procede.
O devandito acto será público.
Cambados, 5 de novembro de 2019. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00