Start: 9 Agosto, 2019
00:00
End: 9 Agosto, 2024
00:00

ID publicación: 575731
Na Plataforma de Contratos de Galicia ven de publicarse o anuncio de licitación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA“, por procedemento aberto simplificado, cun orzamento base de licitación de 132.192,00 €.

Toda a tramitación administrativa do presente contrato será levado a cabo polo Concello de Ribadumia.

As ofertas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ribadumia.
Horario: 09:00 a 14:00  (luns a venres).
A data e hora límite de presentación de ofertas será o 28/08/2019, 14.00

Para máis información e descarga de documentos  PREMA O ENLACE

En Cambados, 9 de agosto de 2019. Servizo de Contratación,.

Fees & Tickets
Free
$0,00