Start: 9 Xullo, 2020
00:00
End: 9 Xullo, 2025
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

Faise público o anuncio de formalización do contrato de “INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO)” subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambadosa)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

2.Obxecto do contrato: “INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO)”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45454100-5 Traballos de restauración.

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Contrato menor.

4.Valor estimado do contrato: 8.328,81 €

5.Presuposto base de licitación: 10.077,87 e

6.Número de ofertas recibidas: (2)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (2)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 08/07/2020

b)Data de formalización do contrato: 09/07/2020

c)Nome do contratista adxudicatario: ESTEO TÉCNICA NA CONSERVACIÓN E RESTAURCIÓN, S.L.

d)Importede adxudicación:

Importe neto: 8.180,00 €

Importe total: 9.897,80 €

e)Vantaxes da oferta adxudicataria:

Baixa: 180,06 €

En Cambados, a 10 de xullo de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00