Start: 30 Agosto, 2019
00:00
End: 30 Agosto, 2024
00:00

O vindeiro lúns, día 2 de setembro de 2019, ás 10.00 horas, procederase á apertura dos arquivos electrónicos que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que toman parte na licitación das obras de “HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA“.
O devandito acto será público.
En Cambados, a 30 de agosto de 2019.
Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00