Start: 26 Xullo, 2021
00:00
End: 27 Xullo, 2026
00:00

Por Decreto de Alcaldía 2021-0706, de data 26/05/2021, adxudicouse o contrato menor do servizo de “CONTROL CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN LOURIDO E CAMIÑO EN SERANTELLOS AGADER 2021/2022 , á empresa “EUROTEC, INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L., polo prezo de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

921,83

500,00

21% IVE

193,58

105,00

Prezo

1.115,41

605,00

Baixa

510,41

O servizo que se contrata conta cunha subvención do Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)

FINANCIAMENTO

XUNTA-AGADER

FONDOS MUNICIPAIS (IVE)

500,00

105,00

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e artigo 63 da LCSP.

En Cambados, 26 de xullo de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00