Start: 9 Xullo, 2020
00:00
End: 9 Xullo, 2025
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0665, de data 23/06/665, adxudicáronse as obras de  “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, á empresa SIELVIGO, S.L, polo prezo que se indica no cadro seguinte:

DESCARGAR DECRETO DE ALCALDÍA

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

75.319,98

66.783,74

21% IVE

15.817,20

14.024,59

Prezo

91.137,18

80.808,33

Baixa

10.328,85

Aplicación Orzamentaria

Proxecto de gasto

Retención de crédito Nº OPERACIÓN:

Importe retido

2020.1650.63308

2018/0002

2020/EP/004228

91.137,18 €

 

MELLORAS OFERTADAS:

MANTEMENTO: 5 Anos

DESCRICIÓN:

Valoración económica €

MELLORA 1.- Utilización de led de alto rendemento con instalación en base cerámica.

800,00

MELLORA 2.- Incorporación de conector estándar para nodo de tele xestión + driver DALI-2. O conector deberá estar baixo estándar internacional, Zhaga book 18 edición 2 ou equivalente, que permita a instalación de nodos e sensores sen necesidade de abrir ou manipular a luminaria. Comunicarase a través de protocolo DALI-2 con driver, presentarase certificados según estándares de DiiA. A instalación dos nodos e sensores será manual e sen ferramentas, por xiro e bloqueo.

2.700,00

MELLORA 3.- Inspección periódica obligatoria realizada polo Organismo de Control Autorizado según ITC BT 05 do vigente REBT para cada cadro de mando, incluso certificado.

1.500,00

En Cambados, 9 de xullo de 2020. Servizo de Contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00