Start: 5 Novembro, 2019
00:00
End: 5 Novembro, 2024
00:00

No enlace que se xunta poderase descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o 5 de novembro de 2019, relativa á apertura dos sobres únicos das ofertas presentadas polas empresas que toman parte na licitación do contrato de “ARRENDAMENTO DE LOCAL INDUSTRIAL NO POLÍGONO DE SETE PÍAS – PARCELA 52”, na que se formula proposta de adxudicación do devandito contrato.
En Cambados,  5 de novembro de 2019. Servizo de Contratación.

DESCARGAR ACTA

Fees & Tickets
Free
$0,00