Start: 28 Xuño, 2021
00:00
End: 29 Xuño, 2026
00:00

No enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 3, celebrada o día 28 de xuño de 2021, estendida para dar conta do escrito da empresa “CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.” (baixa temeraria) e do informe do técnico municipal, en relación coas obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DOS CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS PC2020“.

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 28 de xuño de 2021. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00