Start: 8 Novembro, 2019
00:00
End: 8 Novembro, 2024
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a ACTA MESA CONTRATACIÓN 2019-0009, celebrada no día de hoxe 08-11-2019, co obxecto de dar conta do informe valoración das ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no contrato de “SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL”, na que se formula proposta de adxudicación a favor da empresa “VIRAXES, S.L.”
En Cambados, 8 de novembro de 2019.
Servizo de Contratación.

DESCARGAR ACTA DA MESA

Fees & Tickets
Free
$0,00