Start: 17 Abril, 2023
00:00
End: 17 Abril, 2028
00:00

No día de hoxe, 17 de abril de 2023, reuníuse novamente a UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN co obxecto de dar conta do informe da técnica municipal ao requirimento de subsanación efectuado a unha das empresas, a valoración das ofertas económicas presentadas e a formulación de proposta de adxudicación ao órgano de contratación, se procede, das obras de  LOTE 2: MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS: CAMIÑO DE CORTIÑAS DE ABAIXO (CORVILLÓN), R/CAMIÑO O CRUCEIRO, CAMIÑO O SINEIRO (VILARIÑO)”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, ao abeiro do Plan Concellos 2021, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

 Premer para descargar acta

En Cambados, 17 de abril de 2023. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00