Start: 20 Novembro, 2023
00:00
End: 20 Novembro, 2028
00:00

No enlace que se inserta poderán descargar a Acta estendida pola Unidade Técnica de Contratación, en data 20/11/2023,estendida para dar conta do informe-valoración do Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresas que concorreron ao procedemento de licitación da “SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIZOS MUNICIPAIS“.

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 20 de novembro de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00