7 Xullo, 2023
00:00

No día de hoxe, 7 de xullo de 2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación co obxecto dar conta do informe-valoración, emitido pola técnica municipal, ás ofertas económicas presentadas no procedemento de contratación das obras de “SUBSTITUCIÓN DO SEGUNDO TRAMO DA TUBAXE DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO″ e formular proposta de adxudicación se procede.

A Acta da sesión poderán  descargala no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 7 de xullo de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00