Start: 6 Xuño, 2024
00:00
End: 6 Xuño, 2029
00:00

No día de hoxe, 6 de xuño de 2024, reuníronse novamente os membros da UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN para proceder a dar conta da contestación aos requirimentos  practicados e solicitar emisión de informe técnico ás ofertas presentadas no procedemento de licitación  para o  “SUBMINISTRO DE LUMINARIAS PARA VARIOS VIAIS DO CONCELLO DE CAMBADOS“, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR

En Cambados, 6 de xuño de 2024. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00