Start: 31 Marzo, 2023
00:00
End: 31 Marzo, 2028
00:00

No día de hoxe, 31 de marzo de 2023, reuníuse a UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de proceder a dar conta do informe da técnica municipal ás ofertas económicas, presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitacióndas obras de “SEPARATA LOTE 2 MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS Camiño de Cortiñas de Abaixo (Corvillón), Rúa Camiño do Cruceiro e Camiño de O Sineiro PC2021 (2021015785)”, incluídas no Plan Concellos 2021, da Excma. Deputación de Pontevedra, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

 Premer para descargar acta

En Cambados, 31 de marzo de 2023. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00