30 Xuño, 2023
00:00

No día de hoxe,  30/06/2023, reuníronse os membros da UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos (SILEX) que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación aberto simplificado abreviado das obras de “SUBSTITUCIÓN DO SEGUNDO TRAMO DA TUBAXE DA PONTE DE CASTRELO“,  estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 30 de xuño de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00